نرم افزار خرید خارجی

kharid khareji

بسیاری از شرکت‌ها در کشورهای جهان به دلیل توزیع متنوع عوامل تولید در مناطق مختلف، با یکدیگر روابط تجاری دارند. فرآیند سفارشات خارجی که از درخواست خرید آغاز و گام‌های متعدد بعدی شامل گزینش تامین کننده ، ثبت سفارش، گشایش اعتبارات اسنادی، بیمه، حمل و نقل، بارنامه، انجام تشریفات گمرکی و… را در بر می گیرد، فرآیند پر پیچ و خمی دارد که نیاز به دقت در اجرای هر مرحله، آشنایی با قوانین و مقررات، ثبت و ضبط دقیق داده ها و اطلاعات، در دسترس بودن کلیه اطلاعات سفارش و …دارد که لزوم وجود یک سیستم مکانیزه در این حوزه را پر رنگ می کند. سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بهکو از طریق ماژول خرید خارجی و به صورت کاملا یکپارچه با سایر ماژولها به خصوص ماژولهای انبار و حسابداری انبار، حسابداری مالی متصدیان امر سفارشات خارجی را جهت اجرای صحیح فرآیند خرید خارجی یاری می رساند.  

  

امکان تعیین کالاهای قابل استفاده در خرید.
امکان تعریف خدمات جهت خرید.
امکان تعریف خدمات از جنس بارنامه، اضافه هزینه یا کسورات.
امکان تعریف خدمات فروش به عنوان خدمات خرید بدون نیاز به ورود تکراری اطلاعات (در صورت وجود ماژول فروش).
امکان ضمیمه کردن مستندات متنی، تصویری، صوتی و… به صورت فایل برای هر کالا و خدمت شامل طرحهای کیفیت، مشخصات فنی و … .
امکان گروهبندی کالاها و خدمات براساس روش مورد نظر سازمان.
امکان ثبت اطلاعات تامین کنندگان.
امکان تعریف مشتریان به عنوان تامین کننده بدون نیاز به ورود تکراری اطلاعات (در صورت وجود ماژول فروش).
امکان ضمیمه کردن مستندات متنی، تصویری، صوتی و… به صورت فایل برای هر تامین کننده.
امکان تعریف حوزه فعالیت هر تامین کننده.
امکان گروهبندی تامین کنندگان.
امکان تعریف کارمندان خرید.
امکانثبت کسورات و اضافه هزینه ها با امکان تخصیص فرمول محاسباتی.
امکان تعریف قیمتهای ثابت کالا و خدمات با امکان تخصیص فرمول محاسباتی.
امکان تغییر قیمت کالا یا خدمات در اسناد خرید با توجه به ضریب تبدیل واحد شمارش کالا یا خدمات.
امکان تعریف روش‌های پرداخت و روش‌های خرید.
امکان ثبت پارامترهای آنالیز قیمت و روش‌های آنالیز برای تجزیه و تحلیل قیمت‌های قرارداد، فاکتورهای خرید و … .
امکان تخصیص آنالیزهای قیمت به قرارداد یا فاکتورهای خرید.
امکان تعریف تعرفه های گمرکی و استانداردها.
امکان تعریف انواع اعتبار اسنادی و انواع نحوه گشایش اعتبار.
امکان تعریف انواع پوشش های بیمه ای.
امکان تعریف انواع حمل و بسته بندی.
امکان تعریف گمرکات.
امکان تعریف ترخیص کاران و ایجاد ارتباط با گمرکات.
امکان تعریف نرخ روزانه مبادله ارز.
امکان تعریف شرکتهای حمل و نقل و ایجاد ارتباط با انواع حمل.
امکان تعریف شرکت‌های بیمه‌گر و نمایندگی‌های بیمه.
امکان ثبت تاریخها به صورت شمسی و یا میلادی.
امکان صدور اسناد به تفکیک بخش‌های سازمان و سطوح دسترسی.
امکان خرید بر مبنای واحدهای شمارش فرعی کالاها یا خدمات با توجه به تنظیمات برنامه.
امکان برنامه‌ریزی خرید با استفاده از ثبت فعالیت‌های خرید و کنترل آن.
امکان کنترل‌های قابل تنظیم در زمان صدور سند بر اساس مقادیر مندرج در سند عطف.
امکان خرید با مبالغ ارز داخلی یا ارز خارجی.
برقراری یکپارچگی کامل با سیستم انبار و حسابداری انبار و حسابداری مالی.
امکان دریافت درخواست خرید کالا و درخواست خرید خدمات از سایر واحدها.
امکان تبدیل یک یا چند درخواست کالا با انبار یکسان یا بخشی از یک درخواست کالا به درخواست خرید در صورت عدم وجود یا نقص موجودی انبار.
امکان کنترل سقف موجودی کالا در زمان صدور درخواست خرید کالا.
امکان تعیین محل تحویل کالا در درخواست خرید.
امکان تعریف پیش فاکتور(Performa Invoice) ضمن تعیین روش خرید و روش پرداخت.
تهیه صورت مقایسه بین پروفرم‌های دریافتی.
امکان ردگیری درخواستهای خرید از صدور درخواست کالا تا صدور رسید دایم کالا در انبار و صدور فاکتور خرید.
امکان صدور دستور خرید بر روی درخواست‌های خرید کالا یا خدمات.
امکان ثبت تاریخ نیاز، اولویت، قیمت هدف، تامین کننده هدف و روش پرداخت در دستورات خرید.
امکان کنترل نرخ‌های خرید در زمان تایید دستورهای خرید توسط تایید کننده.
امکان خاتمه دادن درخواست‌ها و دستورهای خرید کالا و خدمات و یا اقلام آنها در هر مقطعی.
امکان تعیین نوع معاملات (جزئی، عمده، متوسط و کلان)بر اساس آئین نامه معاملات به‌صورت دستی و خودکار در دستور خرید.
امکان کنترل نیاز دستور خرید به استعلام بر اساس آئین نامه معاملات در زمان ثبت و تایید دستور خرید.
امکان ردگیری دستورهای خرید از صدور دستور تا صدور رسید و فاکتور خرید.
امکان صدور استعلام بر روی دستورهای خرید کالا یا خدمات.
امکان تقسیم اقلام استعلام در زمان انتخاب تامین کننده و تعیین مقدار مصوب بر اساس توافقات با تامین کننده.
امکان تعریف مدت تحویل و شرایط تحویل در استعلام‌های دریافتی.
ثبت نتایج کمیسیون معاملات.
امکان ثبت مستندات استعلام‌های دریافتی.
امکان صدور مجوز خرید بر مبنای استعلام پذیرفته شده با کنترل شرایط استعلام و ردگیری تا صدور فاکتور خرید.
امکان ثبت قرارداد خرید کالا و خدمات با تمام جزئیات(پیش پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده(درصورت نیاز)، اضافه هزینه و کسورات) و همچنین امکان ارتباط با ماژول قراردادها برای پیگیری مسائل مالی قراردادها.
امکان تعریف زمانبندی تحویل کالا و خدمات برای هر قرارداد.
امکان ضمیمه کردن مستندات متنی، تصویری، صوتی و… به صورت فایل برای هر قرارداد.
امکان تعریف سفارش خارجی و ثبت قیمت به روش‌های مختلف
امکان ثبت سفارش در سیستم (ثبت سفارش وزارت بازرگانی)
ثبت اطلاعات هزینه ای سفارشات و تعیین روش تخصیص هزینه ها به اقلام سفارش.
آنالیز هزینه های سفارشات و محاسبه قیمت تمام شده سفارش به تفکیک هر قلم کالا.
امکان ثبت اعتبارات اسنادی و استفاده از مانده اعتبارات ثبت شده.
امکان تعریف بیمه نامه‌های صادر شده برای سفارش خارجی به تفکیک کالا یا به صورت سرجمع.
امکان تعریف اطلاعات ترخیص کالا به تعداد دفعات ترخیص.
امکان پیگیری سفارشاتی که حمل آن به دفعات صورت می گیرد.
امکان تحویل کالاهای خرید از طریق ارسال کالا به انبار یا صدور رسید تحویل مستقیم کالا(مصرف مستقیم کالا بدون نیاز به تحویل انبار).
امکان ثبت اجباری یا اختیاری اطلاعات قیمت خرید در فرم ارسال کالا به صورت ارزی و ریالی.
امکان ردگیری ارسالهای کالا از زمان ارسال تا صدور رسید و فاکتورخرید.
امکان ثبت پروفرم‌های نهایی (فاکتور خرید).
امکان تخصیص هزینه های جانبی صورت گرفته در هر مرحله به اسناد مربوطه و فراخوانی هزینه ها در فاکتور نهایی.
امکان فراخوانی اقلام فاکتور خرید خدمات خارجی بعنوان اضافه هزینه/کسورات در فاکتور خرید کالا داخلی و خارجی.
امکانثبت اطلاعات مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در فاکتورهای خرید و برگشت از خرید.
امکان ایجاد اضافه هزینه و کسورات برای هر ردیف کالا به صورت مجزا.
امکان تسهیم اضافه هزینه و کسورات خرید بر روی اقلام فاکتور خرید و تاثیر آن در سند حسابداری.
امکان تعیین نوع پرداخت برای هر ردیف قلم فاکتور خرید.
امکان انتخاب بارنامه در فاکتور خرید و انتقال آن به اضافه هزینه های فاکتور درصورت وجود.
امکان انتخاب روش‌های پرداخت از پیش تعریف شده در فاکتور خرید و یا تعیین روش‌های پرداخت اختصاصی برای هر فاکتور.
امکان تخصیص حساب تنخواه به فاکتورهای خرید کالا و خدمات و صدور خودکار اسناد مصرف تنخواه و کاهش مانده تنخواه(در صورت وجود ماژول خزانه داری).
امکان صدور درخواست پرداخت خودکار کل یا بخشی از مبلغ فاکتور طی تاریخ‌های مختلف در ماژول خزانه داری.
امکان فراخوانی اقلام پرداختی های فاکتور خرید و فاکتور برگشتی بصورت مستقیم در اسناد ماژول خزانه داری.
امکان کنترل عدم صدور سند خرید برای تامین کنندگانی که غیر قابل معامله هستند. (ممنوع المعامله یا لیست سیاه).
امکان تعریف مسیرهای گردش متنوع برای کلیه اسناد خرید با قابلیت نمایش کارتابلی.
امکان صدور اعلان، ایمیل و پیامک در زمان انتقال اسناد به کارتابل کاربران.
امکان مشاهده سابقه گردش اسناد با انتخاب هر سند.
امکان خاتمه دادن اسناد خرید در هر مرحله و به تفکیک قلم.
امکان مشاهده اسناد عطف و معطوف هر سند به طور مجزا و داخل هر سند.
امکان مشاهده روند اسناد معطوف صادره برای هر سند.
امکان استفاده از اسناد مانده دار یک دوره مالی در دوره‌های مالی بعد.
امکان صدور سند حسابداری خودکار بر روی اسناد خرید به صورت انفرادی یا گروهی و انتقال به ماژول حسابداری مالی (در صورت وجود ماژول حسابداری).
امکان ایجاد ارتباط دستی بین اسناد خرید تائید و ریالی شده با اسناد حسابداری مالی.
امکان قطع ارتباط کامل یا ایجاد ارتباط کنترلی بین اسناد خرید تائید و ریالی شده با اسناد حسابداری صادره با توجه به تنظیمات برنامه.

گزارش درخواست‌های خرید کالا و خدمات و اقلام آنها.
گزارش پیگیری درخواست‌های خرید کالا و خدمات.
گزارش دستورات خرید و اقلام آنها.
گزارش استعلام‌های خرید و اقلام آنها.
گزارش پیش فاکتورهای خرید و اقلام آنها.
گزارش مجوزهای خرید و اقلام آنها.
گزارش سفارشات خرید خارجی و اقلام آنها.
گزارش بیمه نامه ها.
گزارش ترخیص‌های کالا.
گزارش قراردادهای خرید کالا و خدمات و اقلام آن ها.
گزارش ارسال‌های کالا و اقلام آن ها.
گزارش رسیدهای موقت انبار و اقلام آن ها.
گزارش رسیدهای خرید و حواله های برگشت از خرید انبار و اقلام آن ها.
گزارش رسیدهای تحویل مستقیم کالا و اقلام آن ها.
گزارش پروفرم‌های نهایی.
گزارش هزینه های خرید و اقلام آنها.
کارت حساب تامین کننده.

محصولات

اطلاعات تماس

  • آدرس دفترمرکزی:اصفهان، بلوار بوستان ملت، نبش کوچه  باغ به، پلاک 136، طبقه سوم
  • آدرس دفتر تهران:خیابان سهروردی شمالی،خیابان خرمشهر، پلاک 38  طبقه چهارم واحد شمالی و جنوبی
  • 031-36282741-2
  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خبرنامه بهکو

تمامی حقوق برای شرکت بهکو محفوظ است.