نرم افزار حسابداری مالی

hesabdar maliاز آنجا که اطلاعات مالی جهت تفسیر، اندازه‌گیری و توصیف فعالیت‌های اقتصادی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد و نهایتاً منجر به تصمیم‌گیری و قضاوت می‌گردد، لذا سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بهکو از طریق ماژول حسابداری مالی و به صورت یکپارچه با سایر ماژول‌ها این مهم را از طریق جمع آوری، ثبت، طبقه بندی اطلاعات مالی به همراه تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق گزارشات آماری و تحلیلی مناسب پوشش می‌دهد.

 

 

 

  

امکان تعریف دوره‌های مالی با تاریخ شروع و پایان دلخواه و ثبت عملیات در هر دوره.
امکان تعریف کدینگ حساب‌ها به صورت ساختار درختی و به صورت جدول کدینگ حساب‌ها.
امکان تعریف کدینگ حساب‌ها در ده سطح شامل: گروه، کل، معین، جزء و شش سطح تفصیل مستقل شامل تفصیل ۱، تفصیل ۲، تفصیل ۳، تفصیل ۴، تفصیل ۵ و تفصیل 6.
امکان تعریف ویژگی‌های هر حساب شامل: ماهیت، نوع کنترل سیستم در برخورد با خلاف ماهیت در طی دوره و پایان دوره به تفکیک بخش یا درکل بخش‌ها، ارزی بودن حساب و نوع ارز، ارتباط با شش سطح تفصیل با امکان تخصیص یک نوع یا چند نوع تفصیل به یک حساب، همچنین یک یا چند حساب از یک نوع تفصیل و تعیین اجباری یا اختیاری بودن ورود آن در سند حسابداری، ویژگی اسناد دریافتنی و پرداختنی (جهت ایجاد امکان ثبت شماره و تاریخ اینگونه اسناد در سند حسابداری)، ویژگی مقداری و تاریخ، ویژگی ماه برای ثبت زمان ایجاد هزینه یا درآمد برای حسابهای سود و زیانی، ارتباط حساب با ماژول‌های مرتبط، تخصیص طرف حساب تعدیل ماهیت، تعیین وضعیت نمایش کد حساب در کارت حساب مشتری، شرح های آرتیکل تکراری، انواع اسناد و مجموعه حساب های مرتبط با هر حساب.
امکان تعریف انواع حساب‌های تفصیل به صورت نامحدود.
امکان تعریف مراکز هزینه، پروژه ها، اشخاص و شرکت‌ها، حسابهای بانکی، اعتبارات اسنادی، قراردادها با فیلدهای استاندارد.
امکان تعریف سایر حساب‌های تفصیل خاص هر سازمان غیر از تفصیل‌های استاندارد.
امکان تعریف فیلدهای اضافه با نوع مشخص برای سایر حساب‌های تفصیل.
امکان گروه بندی حساب‌های تفصیل (از انواع مختلف در یک گروه) و سپس گزارش گیری بر اساس گروه های تعریف شده.
ایجاد خودکار حساب تفصیل بر اساس صاحب حساب تعریف شده.
امکان تعریف انواع سند حسابداری.
امکان تعریف انواع ارز خارجی و نرخ‌های تبدیل آنها به ارز داخلی.
امکان ثبت سوابق تغییر نرخ‌های مبادله ارز به صورت روزانه.
امکان درج مقادیر ارزی در سند حسابداری و تبدیل آن به ارز داخلی.
امکان تعریف واحدهای بررسی اسناد حسابداری و تعریف مسیر بررسی اسناد برای هر نوع سند.
امکان ضمیمه کردن مستندات متنی، تصویری، صوتی و… به صورت فایل برای هرسند حسابداری.
امکان گروهبندی ضمائم.
امکان تعریف مجموعه حساب‌ها و گزارشگیری بر اساس مجموعه حساب‌های تعریف شده.
امکان صدور اسناد به تفکیک بخش یا شعب سازمان، شماره گذاری بر اساس بخش و اعمال سطوح دسترسی برای هر بخش از شعبه .
امکان بررسی اسناد حسابداری برای هر سند و یا گروهی از اسناد.
امکان ایجاد اسناد نمونه به منظور ایجاد سرعت و دقت در زمان صدور سند بر اساس نمونه‌ها.
امکان ایجاد سند به صورت پیش نویس (بدون تاثیر بر روی مانده حساب‌ها)، ثبت اولیه، بررسی شده و تایید شده.
امکان تبدیل سند با وضعیت ثبت اولیه به سند پیش نویس.
امکان تخصیص شماره روزانه به هر سند به منظور رعایت ترتیب اسناد صادره در یک روز و جابجائی اسناد یک روز.
امکان رسیدگی به اسناد و آرتیکل‌های اسناد حسابداری با تعداد وضعیت قابل تعریف(مثال: رسیدگی شده، رسیدگی نشده، نیاز به اصلاح، مقابله حساب شده، مقابله حساب نشده، مغایرت گیری شده، مغایرت گیری نشده و…)به صورت نامحدود توسط کاربر.
امکان ثبت سند حسابداری بدون شماره و تخصیص شماره به سند در هر مرحله از مراحل بررسی یا تایید سند حسابداری.
امکان ایجاد کپی از یک یا چند سند به تفکیک و همچنین به صورت ادغام چند سند در یک سند.
امکان کپی تعدادی از اقلام یک سند در سند حسابداری دیگر از طریق انتقال به حافظه و امکان کپی به تعداد دفعات نامحدود با امکان اشتراک گذاری اقلام کپی شده در حافظه برای سایر کاربران.
امکان انتقال ردیف‌های یک سند حسابداری به سند حسابداری دیگر به تعداد دفعات نامحدود.
امکان ورود اطلاعات از فایل اکسل در سند حسابداری.
امکان قفل کردن سند توسط کاربران و اجازه انجام تغییرات برای سایر کاربران با دادن کلمه عبور مشخص.
امکان کنترل کاربر صادر کننده هر سند و تعریف سطح دسترسی برای سایر کاربران جهت ویرایش سند صادر شده توسط کاربر دیگر، به منظور حفظ امنیت سیستم و همچنین ذخیره اطلاعات ثبتی آخرین ویرایش کننده سند.
امکان شماره گذاری مجدد اسناد حسابداری در صورت نیاز قبل از تهیه روکش سند.
وجود کلیدهای میانبر متعدد برای ثبت و تراز کردن سند حسابداری به منظور راحتی کاربر.
امکان نمایش اقلام سند بر اساس ترتیب ثبت کاربر و به صورت استاندارد.
امکان دسته بندی اسناد به صورت دلخواه.
امکان دریافت خودکار سند حسابداری از سایر ماژول‌ها به صورت یکپارچه و امکان مشاهده اسناد مرجع مربوط به هر سند حسابداری.
امکان تعریف الگوهای مختلف چاپ از اسناد حسابداری.
صدور اعلامیه بدهکار و بستانکار و ثبت سوابق اعلامیه‌های صادره.
امکان خلاصه سازی اسناد حسابداری در دوره های زمانی دلخواه کاربر برای سهولت در دفتر نویسی.
صدور سند تعدیل به صورت خودکار و دستی.
انجام عملیات خودکار بستن حساب‌ها برای حساب‌های موقت (سود و زیان).
صدور اسناد اختتامیه و افتتاحیه به صورت خودکار و دستی.
امکان ویرایش گروهی اقلام یک یا چند سند حسابداری.
امکان کنترل مغایرت بین اسناد حسابداری صادره در شرکت‌های مجموعه هلدینگی (مولتی کمپانی) و صدور خودکار اسناد مغایرت.

گزارش مرور حساب‌ها و بررسی گردش حساب‌ها در سطوح مختلف.
گزارش تراز ساده(۲ستونی، ۴ستونی، ۶ستونی، ۸ستونی) و جامع حساب‌ها در سطوح مختلف.
امکان گزارشگیری خلاصه حساب‌ها به تفکیک ماه.
امکان دسترسی به دوره‌های مالی گذشته و گزارشگیری مقایسه‌ای بین دوره های مالی.
امکان گزارشگیری از اسناد دوره‌های مالی مختلف در دوره مالی جاری.
امکان گزارشگیری از کلیه پردازش‌های صورت گرفته توسط کاربران مختلف بر روی تک تک اسناد حسابداری.
گزارش تراز جامع تحلیلی.
دفتر روزنامه(کل ساده، کل خلاصه، معین، جزء، تفصیل).
دفتر کل.
دفتر معین.
دفتر جزء.
دفتر تفصیل.
گزارش تطبیق حساب‌ها.
گزارش اسناد حسابداری با طبقه بندی دلخواه.
گزارش اقلام اسناد حسابداری با طبقه بندی دلخواه.
گزارش مانده حساب‌ها.
گزارش گردش حساب‌ها.
گزارش حساب‌های خلاف ماهیت.
گزارش حساب‌های راکد و فاقد گردش.
گزارش عملکرد حساب‌های تفصیل.
گزارش عملکرد حساب‌ها.
گزارش اسناد حسابداری حذف شده.
گزارش مغایرت حساب درون گروهی.

محصولات

اطلاعات تماس

  • آدرس دفترمرکزی:اصفهان، بلوار بوستان ملت، نبش کوچه  باغ به، پلاک 136، طبقه سوم
  • آدرس دفتر تهران:خیابان سهروردی شمالی،خیابان خرمشهر، پلاک 38  طبقه چهارم واحد شمالی و جنوبی
  • 031-36282741-2
  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خبرنامه بهکو

تمامی حقوق برای شرکت بهکو محفوظ است.