نرم افزار خزانه داری

hazaneوجه نقد سیال ترین دارائی و وسیله مبادلات بوده که عبارت است از موجودی نقد و سپرده های دیداری. لذا به واسطه ویژگی خاص خود در سهولت جابجائی و مطلوبیت همگانی و قرار گرفتن در معرض خطر اختلاس و سوء استفاده، مدیریت و کنترل وجوه نقد در هر سازمان ضروری می باشد. ماژول خزانه داری سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بهکو از طریق ثبت کلیه عملیات مرتبط با صندوق ها، تنخواه ها، حسابهای بانکی، ضمانتنامه ها و تسهیلات بانکی و اعمال کنترل‌های لازم و اخذ گزارشات کنترلی و مدیریتی و همچنین برنامه‌ریزی برای تامین نیازمندی های آتی به وجوه نقداز طریق برنامه منابع و مصارف، دغدغه مدیران در کنترل نقدینگی و تعهدات سازمان را پاسخگو می باشد.

    

  

امکان تعریف انواع حسابهای بانکی ارزی و ریالی.
امکان تعریف انواع تنخواه و تنخواه گردانها.
کنترل سقف در نظر گرفته برای هر تنخواه در پرداخت وجه نقد یا چک به تنخواه.
امکان تعریف صندوق/صندوقها با قابلیتهای مختلف و ثبت صندوقدارها و نگهداری سوابق فعالیت صندوقدارهای یک صندوق طی زمان.
تعریف سطح دسترسی کاربران به صندوقها و تنخواههای مجاز و بخشهای مختلف سیستم.
امکان تعریف انواع تسهیلات بانکی و ایجاد خودکار اقساط وام.
امکان ثبت دسته چک برای هر حساب بانکی.
امکان تعریف ساختار درختی منابع و مصارف سازمان تحت عنوان سرفصلهای دریافت و پرداخت برای شناسایی کد حساب هر دریافت و پرداخت و مشاهده ساختار به صورت جدول.
امکان معرفی ارزهای مختلف و نرخهای مبادله روزانه برای انجام عملیات ارزی در سطح صندوق یا حسابهای ارزی.
امکان گروهبندی ضمائم.
امکان الصاق ضمائم به کلیه اسناد خرانه داری.
امکان ثبت درخواست دریافت و پرداخت وجه نقد، چک و سفته به تفکیک بخش.
امکان تایید درخواستهای صادر شده توسط تایید کننده.
امکان صدور دستور دریافت و پرداخت وجه نقد، چک و سفته بر مبنای درخواستهای دریافت و پرداخت و یا بدون درخواست به تفکیک بخش.
امکان تایید دستورهای صادر شده توسط تایید کننده.
امکان خاتمه دادن درخواستها یا دستورهای دریافت و پرداخت تایید شده یا در حال تحویل.
امکان تخصیص انواع اسناد دریافت و پرداخت به هر صندوق.
امکان صدور اسناد به تفکیک بخش های سازمان و اعمال سطوح دسترسی
امکان صدور اسناد استقرار صندوق، بانک، چک و سفته در زمان راه اندازی سیستم.
امکان انجام عملیات دریافت/پرداخت وجه نقد به صورتهای مختلف در هر صندوق.
امکان انجام عملیات دریافت چک به صورت های مختلف در هر صندوق.
امکان انجام عملیات واگذاری چک به صورت های مختلف در هر صندوق.
امکان انجام عملیات پرداخت چک به صورت های مختلف از هر حساب بانکی.
امکان صدور سند واخواست چکهای واگذار شده به بانک و امکان واخواست چک در صندوق.
امکان حقوقی کردن چکهای واخواست شده.
امکان انجام عملیات دریافت ،واگذاری و پرداخت سفته به صورتهای مختلف در هر صندوق.
امکان انجام عملیات استرداد چک ها و اسناد بهادار دریافتی و پرداختی.
امکان تبدیل اسناد دریافتی و پرداختی تضمینی به عادی.
امکان چاپ چک بر مبنای قالبهای تعریف شده انواع دسته چک.
امکان چاپ سفته بر مبنای قالب تعریف شده.
امکان صدور اسناد مصرف تنخواه با امکان تایید و قطعی کردن توسط تایید کننده.
کنترل مانده حساب صندوق، بانک، و تنخواه در صدور اسناد مربوطه.
امکان صدور اسناد استقرار تسهیلات بانکی در زمان راه اندازی سیستم.
امکان تعریف تسهیلات مالی دریافتی و تعیین پارامترهای بازپرداخت آنها.
امکان ثبت دستور پرداخت برای پرداخت اقساط تسهیلات بانکی.
امکان ثبت سند برداشت از حساب بانکی جهت پرداخت اقساط و جرائم تسهیلات بانکی.
امکان تایید و قطعی کردن کلیه اسناد صادره توسط تایید کننده.
امکان ثبت تعهدات ضمانتدار.
امکان ثبت ضمانتنامه های بانکی و غیر بانکی سازمان.
امکان ارتباط با سیستم فروش، خرید و حقوق و دستمزد جهت صدور درخواستهای دریافت یا پرداخت.
امکان تنظیم نحوه انتقال حسابهای تفصیل از ماژول خزانه داری به ماژول حسابداری بر اساس تنظمیات کاربر.
امکان صدور پیش سند حسابداری و تجزیه طرف مقابل هر حساب و آماده سازی جهت صدور سند حسابداری مالی.
امکان صدور سند حسابداری بر روی کلیه اسناد خزانه داری(با پیش نویس یا بدون پیش نویس) به صورت انفرادی یا گروهی و انتقال به ماژول حسابداری مالی (در صورت وجود ماژول حسابداری).
امکان ثبت صورتحسابهای بانکی، جهت استفاده در مغایرتهای بانکی.
امکان دریافت فایل از بانک و مغایرت گیری خودکار توسط سیستم.
عملیات پایان دوره شامل بستن حسابهای بانکی، صندوقها و تنخواه ها و انتقال موجودی به سال آینده

گزارش درخواستهای دریافت / پرداخت و اقلام آنها.
گزارش دستورهای دریافت / پرداخت و اقلام آنها.
گزارش موجودی نقد صندوقها و گردش آنها.
گزارش اسناد نزد صندوقها و گردش آنها.
گزارش چکهای دریافتی، پرداختی، واگذار و سررسید شده.
گزارش سفته های دریافتی، پرداختی.
گزارش موجودی حسابهای بانکی و گردش آنها.
گزارش موجودی تنخواه ها و گردش آنها.
گزارش اقلام مصرف تنخواه.
گزارش ضمانت نامه های دریافتی، پرداختی.
گزارش تسهیلات مالی.
امکان گزارشگیری خلاصه وضعیت تسهیلات مالی.
امکان گزارشگیری، کنترل و هدایت منابع و مصارف سازمان بر مبنای دستورهای دریافت و پرداخت.
امکان ایجاد گزارش صورت جریان وجوه نقد.
گزارش دریافتها / پرداختها.
گزارش جامع موجودی.
گزارش منابع و مصارف.
گزارش مغایرت خزانه داری و حسابداری.
وجود گزارشات متنوع و امکان گزارش سازی توسط کاربر از طریق گزارش ساز پویا.

محصولات

اطلاعات تماس

  • آدرس دفترمرکزی:اصفهان، بلوار بوستان ملت، نبش کوچه  باغ به، پلاک 136، طبقه سوم
  • آدرس دفتر تهران:خیابان سهروردی شمالی،خیابان خرمشهر، پلاک 38  طبقه چهارم واحد شمالی و جنوبی
  • 031-36282741-2
  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خبرنامه بهکو

تمامی حقوق برای شرکت بهکو محفوظ است.