داشبوردهای عملیاتی درمقابل داشبوردهای تحلیلی

 داشبوردها خط مقدم و نهائی دستیابی به هوش تجاری شده اند و اغلب بهترین راه برای کسب بینش نسبت به عملکرد و عملیات های سازمان هستند. اما کشف تفاوت بین داشبوردها مشکل است و باید درک درستی داشته باشیم که کدام  راه حل برای تامین نیازهای سازمان مناسب است.هدف این مقاله برطرف کردن شک و تردیدهای حول این موضوع ، توصیف ارزش آن و انواع مختلف گزینه های نرم افزار داشبورد تجاری است. سازمان ها درک خواهند کرد که چرا داشبوردها یک ابزار ارزشمند هستند و زمان ارزیابی داشبورد چه نوع راه حل و راهکاری را باید در نظر گرفت.

شناخت داشبوردها و ارزش تجاری آنها
بسته به چالش های تجاری و اهداف کلی اتان از به کار بردن داشبورد، نوع راهکاری که انتخاب می کنید متفاوت خواهد بود. در حالیکه در اینجا انواع موارد تجاری وجود دارد که در مورد این بحث می کنندکه چرا سازمان شما باید یک راهکار را نسبت به دیگری انتخاب کند، بسیاری از داشبوردها جلوه مشابه ای برای متصور سازی داده ها دارند و این مورد شناخت متمایز کننده ها را بسیار مشکل تر و اهمیت شناخت هدف داشبورد و اینکه چگونه از آن باید استفاده کرد را افزایش خواهد داد تا نهایتا نوع درستی از داشبورد برای یک شغل انتخاب شود.

قبل از تشخیص اینکه داشبوردها چگونه استفاده شده اند، یا چه راه حلی مناسب تامین نیازهای تجاری سازمان است، یک گام به عقب برگردید و بفهمید که ارزش واقعی به کار بردن یک داشبورد چیست. به عبارتی، درست مانند داشبورد یک ماشین که با توجه به وضعیت ماشین، بازتاب هائی را فراهم و شناسائی می کند (سرعت، کیلومتر شمار، نیاز به سرویس دهی و سطح سوخت و غیره)، داشبوردهای تجاری هم همین کارها را با جزئیات بیشتر انجام می دهند. نه تنها سازمان ها می توانند تشخیص دهند که چگونه در حال کار کردن هستند، بلکه متریک ها و مقیاس ها را تعریف و اهداف را تنظیم می کنند ، آنقدر که بتوانند انتظارات عملکردی خود را برآورده کرده و از آن بالاتر رفته و مسائل را به صورت فعالانه کشف کنند.
 ساده ترین مثال زمانی است که به عملیات فروش نگاه می کنید. متریک هائی چون حسابداری در مقابل سهمیه بندی، عملکردهای بد، مقوله های تولید فردی، رفتار مشتری و جمعیت شناختی می تواند به طور جداگانه ، باهم یا به عنوان بخشی از اولویت های وسیع تر کنترل شده باشد. ارزشی که این برای تجارت به همراه دارد خاص است. هرگاه شرکت ها دیدگاه های منظمی از عملکردشان بدست می آورند، به داده ها به طور عمیق تری نگاه می کنند. برای مثال داشبوردهای فروش می توانند تشخیص دهند که چه نوع محصولات یا خدماتی موفق تر بوده، چگونه بر اساس راهنمائی های فروش، جایگزینی محصولات را مدیریت کنند، و اینکه مسئله جمعیت شناختی چه رابطه ای با فروش دارد و غیره. علاوه بر این علامت دادن ها یا هشدارها می تواند به تشخیص مسائل قبل از اینکه به مشکل تبدیل شوند، کمک کند. با این اوصاف فهرست مزایای استفاده یک سازمان از پیاده سازی یک داشبورد موفق می تواند طولانی باشد. این فهرست شامل موارد زیر است:
1. صرفه جوئی در وقت
2. صرفه جوئی در پول
3. آگاهی نسبت به رفتار مشتری
4. همتراز کردن استراتژی با تاکتیک ها
5. تضمین فرهنگ گسترده عملکرد و هدفگرا
بنابراین یک سازمان برای وضعیت خود چگونه باید بهترین داشبورد را انتخاب کند؟
نگاهی دقیق تر به داشبوردهای تحلیلی و عملیاتی
در سطح بالا، دو طبقه بندی مهم داشبوردهای عملیاتی و داشبوردهای تحلیلی وجود دارد و انواع دیگر داشبوردها برحسب نوع ارائه مورد نیاز یا متصورسازی خواسته شده، می باشند. درک تفاوت بین داشبوردهای تحلیلی در مقابل داشبوردهای عملیاتی گام اول است.
داشبوردهای عملیاتی یا شاخص های کلیدی عملکرد سازمان به شما می گوید که آیا شما امروز در جهت هدفتان پیش می روید. داشبوردهای تحلیلی اهداف را برای فردا تنظیم می کنند.
با توجه به اینکه چه نوع مشکلی را می خواهید حل کنید داشبورد را انتخاب کنید.
داشبوردهای تحلیلی بر کسب آگاهی بر اساس حجم داده های جمع اوری شده در طی زمان متمرکز است (اغلب یک تا سه ماه گذشته) و از آنها استفاده می کند تا بفهمد چه اتفاقی افتاده، چرا و چه تغییراتی باید در آینده به وجود آید. برای مثال سازمان ها ممکن است بخواهند که در طی زمان روندهای خود را مقایسه کنند یا بفهمند که چرا محصولات خاص در یک منطقه فروش در مقابل مناطق دیگر بهتر عمل می کنند. یا اینکه ممکن است شرکت ها بخواهند با ترکیب داده های فروش از طریق جایگزینی تولیدات و استراتژی رقابت بازار به موفقیت رقابت های بازار نگاهی کنند تا موفقیت رقابت فردی و حوزه های پیشرفت را مشخص کنند. داشبوردهای تحلیلی از مدل های پیچیده استفاده می کنند، تا الگوها و فرصت ها را کشف کنند و کمک کنند تا اهداف را با الویت های مدیرت عملکردی تنظیم کنند. این داشبوردها اغلب توسط تحلیل گر تجاری و متخصصین استفاده می شود، کسانی که برای گزارش برون دادها برای استفاده عمومی مسئول هستند. به طور خلاصه، داشبوردهای تحلیلی هدفشان کمک به یک سازمان است تا اهداف خود را براساس بینش به دست امده از داده های قدیمی بنا کند.
داشبوردهای عملیاتی فرایندهای تجاری روزانه را مدیریت می کند. معمولا به طور ویژه در محیط هائی هستند که عکس العمل سریع  بر روی فرصت ها و مسائل ضروری است: مثل فروش، بازاریابی، زنجیره عرضه و غیره. به طور کلی داشبوردهای عملیاتی برای بخش هائی مناسب تر هستندکه به داده رسانی نهفته کمتر و یک بررسی مداوم از آنچه درون بخش تجارت روی می دهد، نیاز داشته باشد. اگر چه داشبوردهای عملیاتی همچنین می توانند در طی زمان به کشف روندها کمک کنند یا حول شاخص های کلیدی عملکرد سازمان زمینه را فراهم کنند، توانائی برای نفوذ به اطلاعات کنونی، گرفتن هشدار ها و تشخیص مسائل عملیاتی بالقوه که روی می دهند، چیزی است که آنها را از همتاهای تحلیلی خود جدا می کند. این داشبوردها اغلب به پهنای سازمان یا دپارتمان استفاده شده اند، درحالی که نسبت به نوع تحلیلی نیاز به آموزش کمتر دارند و ضرورت توزیع گزارش را حذف کرده اند. به طور خلاصه، هدف داشبوردهای عملیاتی کمک به یک سازمان است تا بفهمد که آیا عملکرد آن در زمان واقعی طبق هدف است یا نه و به چه میزان. برای انتخاب بهترین داشبورد برای هر گونه مشکل مشخص تجاری نخستین گام پرسیدن سوالاتی است. پاسخ به این سوالات نه تنها شما را به انواع متریک های اندازه گیری تجاری راهنمائی می کند، بلکه می تواند نوع داشبورد را هم مشخص کند.
انتخاب داشبورد

سوالات تجاری توضیحات تحلیلی یا عملیاتی
1.سعی دارید چه مشکلی از تجارت را حل کنید؟ تشخیص بدهید که چه چیزی باعث نیاز به راه حل داشبورد شده و حوزه پروژه را تعریف کنید. روند ها یا آگاهی های عمیق تر(تحلیلی).
آگاهی شاخص های کلیدی تجارتی یا حساسیت زمانی(عملیاتی)
2.چه کسی از داشبورد استفاده خواهد کرد؟ طراحی، مشخصات و آموزش مورد نیاز بر اساس نقش استفاده کننده داشبورد تغییر میکند. اجرا کننده یا تحلیل گر(تحلیلی)
مدیران خط تجاری، نیروهای کاری عمومی(عملیاتی)
3.چه شکافی در عملکرد ما وجود دارد؟ کشف شکاف ها میتواند برای توسعه یکسری متریک ها استفاده شده باشد که به عنوان پایه ای برای توسعه داشبورد ها استفاده خواهد شد. مسائل عملکردی هر دو
عملکرد روزانه عملیاتی
4.اهداف ما چیست؟ قبل از توسعه متریک ها مهم تشخیص این است که امیدوارید با استفاده از داشبوردها به چه برسید و همچنین این اهداف را برای استراتژی کلی شرکت یا دپارتمان خود تنظیم کنید. اهداف تحلیلی و استراتژیک تحلیلی
اگر کارمندان از اهداف آگاهند و آنها را دنبال می کنند عملیاتی
سوالات تکنیکی توضیحات تحلیلی یا عملیاتی
5.وضعیت زیربنائی داده های ما چگونه است؟ انتشار اطلاعات مورد نیاز به تعریف داشبورد ها کمک میکند.سازمان هائی که به بروز شدن های مکرر نیاز دارند به احتمال بیشتری به داشبوردهای عملیاتی توجه می کنند پنهان سازی کم، حساسیت زمانی و زمان واقعی عملیاتی
6.شرایط پنهان کردن داده ها چیست؟ انتشار اطلاعات مورد نیاز به تعریف داشبورد ها کمک میکند.سازمان هائی که به بروز شدن های مکرر نیاز دارند به احتمال بیشتری به داشبوردهای عملیاتی توجه می¬کنند پنهان سازی کم، حساسیت زمانی و زمان واقعی- عملیاتی
7.داده ها کجا قرار می گیرند؟ زمان استفاده چه تعداد منابع داده  ای را بررسی می کنید؟ تمام داشبورد ها به طور مشابه ساخته نشده اند . برخی از داشبوردها در هر تصویرسازی فقط از یک منبع داده ای حمایت میکنند، در حالی که دیگر داشبوردها به استفاده کننده هایشان اجازه می دهند تا منابع داده ای مختلف را ترکیب کنند تا درک عمیق تر و وسیع تری را به وجود آورند. چندین منابع داده ای در یک داشبورد یا مجموعه ای از تجسم سازی ها تحلیلی
بهبود میدان دید سیستم های فردی و کاربرد یک منبع عملیاتی

جستجو داشبورد به صورت عملی
از این نظریات استفاده کنید تا شما را به سمت مناسب ترین داشبورد مورد نیازتان راهنمائی کند. در بسیاری موارد، تجارت به خاطر آگاهی های عملکردی بلند مدت و تصمیمات تجاری روزانه به هر دو داشبورد تحلیلی و عملیاتی در بخش های مختلف شرکت نیاز خواهد داشت. شروع با سوالات مطرح شده در بالا به شما کمک می کند تا یک گام به تصمیم گیری برای انتخاب بهترین نوع داشبورد برای وضعیتتان نزدیک تر شوید.  
منبع: klipfolio

Operational dashboards vs. Analytical dashboards

اطلاعات تماس

  • آدرس دفترمرکزی:اصفهان، خیابان سهروردی، ساختمان کاژه، طبقه ششم

تلفن: ۳۷۷۸۱۴۱۵-۰۳۱ و ۳۷۷۸۴۸۴۹-۰۳۱

  • آدرس دفتر تهران:  بلوار نلسون ماندلا(جردن)، خیابان عاطفی شرقی، پلاک ۲۸، طبقه دوم، واحدهای ۴ و ۶

 تلفن: ۲۲۶۶۳۵۳۹-۰۲۱ و تلفکس: ۲۲۶۶۸۱۹۴-۰۲۱

  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خبرنامه بهکو

تمامی حقوق برای شرکت بهکو محفوظ است.