نرم افزار قراردادها

gharardadhaبه افزایش روزافزون رویکرد شرکت ها و سازمان ها در برون سپاری نيازهای کالا و خدمات، همچنین فروش کالا و خدمات با شرایط و ضوابط خاص در قالب قرارداد، مدیریت کردن این قراردادها به یکی از مهم ترین، محوری ترین و حساس ترین چالش های این گونه سازمان ها بدل شده است. با توجه به تنوع قراردادها ، کنترل، توليد و مدیریت قرارداد امری دشوار بنظر می آید. سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بهکو از طریق ماژول قراردادها و بصورت یکپارچه با سامانه­های مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت فروش و مدیریت منابع مالی و از طریق کنترل کلیه اطلاعات ثبتی و ردیابی قرارداد در تمام نرم افزار و استخراج گزارشات آماری مورد نیاز، این مهم را برای سازمان­ها بصورت عملیاتی و مؤثر پوشش داده است. ویژگیها و امکانات اشاره شده برای این ماژول مربوط به قراردادهای خرید و فروش می باشد.

    

  

تعریف انواع قرارداد و تخصیص نقش­های مجاز به هر نوع.
امكان ايجاد سطوح دسترسي متفاوت از طریق تخصیص نقش­های مجاز برای مشاهده اطلاعات قرارداد از طریق انتخاب نوع قرارداد.
تعریف مراحل پرداخت از نوع کسورات و ارتباط با پارامترهای کسورات.
تعرف انواع افراد مرتبط با قرارداد.
تعریف قرارداد بصورت یکپارچه با ماژول خرید داخلی و ماژول فروش.
تعریف قراردادهای خرید کالا / خدمت با انتخاب انواع مختلف عطف در یک قرارداد(انواع عطف: ندارد، دستور خرید، مجوز خرید).
تعریف قراردادهای فروش کالا / خدمت با انتخاب انواع مختلف عطف در یک قرارداد(انواع عطف: ندارد، پیش فاکتور).
تعریف قراردادهای خرید داخلی / فروش اعتباری با مقدار یا مبلغ مشخص و تعیین تاریخ اعتبار و کنترل وضعیت قرارداد بر اساس مقدار، مبلغ و تاریخ اعتبار.
تعریف قرارداد با مبلغ مشخص بدون تعیین تعداد و مانده گیری قرارداد بر اساس مبلغ قرارداد.
تعریف قرارداد بدون مشخص کردن کالا یا خدمت و تعیین تنها مبلغ قرارداد و مانده گیری و کنترل سقف قرارداد تا مبلغ تعیین شده.
تعیین تاریخ­های ابلاغ، شروع و پایان قرارداد.
تعریف انواع اضافه هزینه و کسورات برای هر ردیف قرارداد خرید داخلی / فروش و امکان تسهیم بر روی اقلام قرارداد.
تعیین کسورات قابل بازگشت برای هر ردیف قرارداد.
تعریف انواع مراحل پرداخت و تعیین تاریخ پرداخت برای هر ردیف قرارداد خرید داخلی / فروش.
امکان تعیین وضعیت مستهلک نمودن پیش پرداخت / پیش دریافت در قرارداد خرید داخلی / فروش.
تعیین شرایط جریمه تأخیر تحویل برای هر ردیف قرارداد خرید داخلی / فروش.


تعیین حداکثر مبلغ جریمه تأخیر تحویل برای هر قلم قرارداد.
تعیین زمانبندی تحویل هر قلم قرارداد.
امکان کپی گرفتن از زمانبندی یک قلم قرارداد و انتقال به سایر اقلام قرارداد خرید داخلی / فروش.
امکان ضمیمه کردن مستندات متنی، تصویری، صوتی و … به صورت فایل برای هر قرارداد.
امکان تعریف فیلدهای اختصاصی برای قرارداد.
امکان خاتمه دادن دستی کل یا اقلام قرارداد درجریان.
امكان ثبت الحاقيه و متمم به ازاء‌ هر قرارداد به تعداد نامحدود.
فراخوانی خودکار اطلاعات کدینگ حساب بدهکار / بستانکار برای اقلام قرارداد خرید داخلی / فروش، اضافه هزینه و کسورات، مراحل پرداخت و امکان ویرایش اطلاعات حساب.
ایجاد خودکار حساب تفصیل بر اساس اطلاعات قرارداد ثبت شده به تفکیک قرارداد خرید داخلی / فروش بصورت یکپارچه با ماژول حسابداری مالی.
امکان تعیین سطح تفصیل حسابداری مالی معادل قرارداد خرید داخلی / فروش جهت انتقال کد تفصیل در سطح تفصیل اقلام قرارداد خرید داخلی / فروش.
امکان انتقال خودکار اظلاعات حسابها بصورت یکپارچه در اسناد معطوف خرید داخلی / فروش از اطلاعات حساب اقلام قرارداد خرید داخلی / فروش.
امکان تعیین انواع تضامین قرارداد خرید داخلی / فروش بصورت یکپارچه با ماژول خزانه داری(چک تضمینی، سفته تضمینی، ضمانت نامه).
امکان ثبت انواع رویدادها و وقایع صورت گرفته برای هر قرارداد.
امکان تعریف مسیرهای گردش متنوع برای قراردادهای خرید داخلی / فروش به تفکیک با قابلیت نمایش کارتابلی.
امکان صدور اعلان، ایمیل و پیامک در زمان انتقال اسناد به کارتابل کاربران.
امکان مشاهده سابقه گردش اسناد با انتخاب هر سند.

محصولات

اطلاعات تماس

  • آدرس دفترمرکزی:اصفهان، بلوار بوستان ملت، نبش کوچه  باغ به، پلاک 136، طبقه سوم
  • آدرس دفتر تهران:خیابان سهروردی شمالی،خیابان خرمشهر، پلاک 38  طبقه چهارم واحد شمالی و جنوبی
  • 031-36282741-2
  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خبرنامه بهکو

تمامی حقوق برای شرکت بهکو محفوظ است.