نرم افزار فروش

mod frosh

هدف همه شرکت‌های انتفاعی، افزایش فروش سودآور از طریق ارضای نیازها، خواسته های بازار، مصرف کنندگان و اجرای اثربخش فرآیند فروش می باشد. فرآیندی که اثر مستقیم بر فعالیت‌های متنوع و مختلف شرکت دارد.

بهینه کردن فرآیند فروش از طریق تعریف بهینه توالی و نوع ارتباط فعالیت‌ها و کنترل کلیه عوامل اثر گذار بر روی انجام فروش سودآور، نیازی ضروری برای واحدهای فروش می باشد. سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بهکو از طریق ماژول فروش به صورت یکپارچه با سایر ماژول‌ها به خصوص ماژول انبار و حسابداری انبار، حسابداری مالی، قراردادها و اجرای فرآیند فروش به صورت کاملا انعطاف پذیر، ارتقاء عملکرد واحد فروش در درجه اول و کل سازمان در درجات بعد را در پی خواهد داشت

    

  

امکان تعیین کالاهای قابل استفاده در فروش.
امکان تعریف خدمات جهت فروش.
امکان تعریف خدمات خرید به عنوان خدمات فروش بدون نیاز به ورود مجدد و تکراری اطلاعات (در صورت وجود ماژول خرید داخلی).
امکان گروهبندی کالاها و خدمات فروش بر اساس نیاز سازمان.
امکان ثبت انواع بسته بندی کالا.
امکان ثبت انواع فروش کالا و خدمات.
امکان ثبت و تعیین مکان‌های تحویل کالای فروخته شده.
امکان تعریف انواع روش‌های حمل کالاها.
امکان ثبت اطلاعات شرکت‌هایی که در زمینه حمل و نقل کالاها فعالیت می‌کنند.
امکان ثبت اطلاعات مشتریان و آدرس‌های تحویل آنها.
امکان تعریف تامین کنندگان به عنوان مشتری بدون نیاز به ورود مجدد و تکراری اطلاعات (در صورت وجود ماژول خرید داخلی).
امکان ضمیمه کردن مستندات متنی، تصویری، صوتی و… به صورت فایل برای هر مشتری، کالا و خدمات.
تعیین شرایط اعتبار(سقف، تاریخ، چک‌های برگشتی و ...) و روش محاسبه اعتبار هر یک از مشتریان و کنترل آن در زمان صدور اسناد فروش با توجه به میزان حساسیت و نیاز سازمان و مشاهده مانده حساب در زمان صدور اسناد فروش.
امکان مشاهده آخرین وضعیت اعتبار و پرداختی مشتری بر اساس اسناد صادره در سیستم به صورت لحظه‌ای.
امکان گروهبندی مشتریان.
امکان تعریف گروه های حساب مشتریان و تخصیص مشتری به هر گروه حساب.
امکان تعریف مناطق فروش به صورت ساختار درختی و تخصیص مشتری به منطقه.
امکان تعریف بازاریابی‌های فروش و تخصیص آن‌ها به مناطق مختلف.
امکان مشاهده سوابق اسناد فروش برای هر مشتری به تفکیک.
امکان تعریف قیمت‌های ثابت کالا و خدمات با امکان تخصیص فرمول محاسباتی بر اساس فرمول‌های قیمت فروش.
امکان تخصیص زمان اعتبار به فرمول‌های فروش.
امکان تعیین وضعیت نمایش قیمت ها در مراکز فروش(بخش‌های مختلف).
امکان تغییر قیمت کالا یا خدمات در اسناد فروش با توجه به ضریب تبدیل واحد شمارش کالا یا خدمات.
امکان ثبت کسورات و اضافه هزینه های ثابت متناسب با نوع فروش با امکان تخصیص فرمول محاسباتی.
امکان تعریف روش‌های دریافت برای فروش انجام شده.
امکان ثبت پارامترهای آنالیز قیمت و روشهای آنالیز برای تجزیه و تحلیل قیمت‌های قرارداد، فاکتورهای فروش و ... .
امکان تخصیص آنالیزهای قیمت به قرارداد یا فاکتورهای فروش.
امکان تعریف متعلقات بصورت اختصاصی برای هر کالا(محصول) یا بصورت عمومی برای یک دسته محصول و استفاده از آن در زمان صدور اسناد فروش.
امکان تعریف جوایز بصورت اختصاصی برای هر کالا(محصول) یا بصورت عمومی برای یک دسته محصول و استفاده از آن در زمان صدور اسناد فروش.
تعریف سطح دسترسی کاربران به انبارهای مجاز.
امکان گروهبندی ضمائم و تخصیص ضمائم به اسناد فروش.
امکان صدور اسناد به تفکیک بخش های سازمان و سطوح دسترسی.
برقراری یکپارچگی کامل با سیستم انبار و حسابداری انبار، حسابداری مالی و قراردادها.
امکان استفاده از ارزهای گوناگون با نگهداری نرخ هر یک از ارز ها به صورت روزانه.
امکان برنامه زمانبندی تحویل کالا و خدمات برای قراردادها.
امکان کنترل‌های قابل تنظیم در زمان صدور سند بر اساس مقادیر مندرج در سند عطف.
امکان ثبت پیش فاکتور فروش کالا یا خدمات درخواستی مشتری.
امکان ثبت سفارش فروش کالا یا خدمات درخواستی مشتری.
امکان ثبت قرارداد فروش کالا و خدمات با تمام جزئیات(پیش دریافت، مالیات بر ارزش افزوده(درصورت نیاز)، اضافه هزینه و کسورات) و همچنین امکان ارتباط با ماژول قراردادها برای پیگیری مسائل مالی قراردادها.
امکان خاتمه دادن دستی کل یا اقلام قرارداد یا سفارش فروش درجریان.
امکان خاتمه دادن دستی کل یا اقلام درخواست تحویل فروش درجریان.
امکان صدور خودکار درخواست تحویل فروش و درخواست تولید بر اساس موجودی انبار، به طوریکپارچه با ماژول تولید.
امکان مشاهده سوابق خرید مشتری در زمان صدور اسناد فروش.
امکان تبدیل یک یا چند درخواست تحویل فروش با انبار یکسان به حواله فروش.
امکان تبدیل یک یا چند پیش فاکتور فروش به سفارش فروش یا قرارداد فروش.
امکان انتقال مکانیزه درخواستهای تحویل کالا طبق پیش فاکتور، سفارش و قرارداد فروش به سیستم انبار.
امکان صدور فاکتور فروش بر اساس تعداد کالای حواله شده.
امکان تبدیل یک یا چند حواله فروش به فاکتور فروش.
امکان صدور مجوز برگشت از فروش بر اساس فروش انجام شده و همچنین فروش‌های خارج از این سیستم.
امکان صدور مجوز برگشت از فروش بر اساس فروش صورت گرفته از یک انبار در انبار دیگر.
امکان صدور فاکتور برگشتی بر اساس اطلاعات فاکتور یا مجوز برگشت از فروش.
امکان صدور خودکار فاکتور فروش و برگشتی کالا بر روی سند انبار و انتقال تغییرات اعمال شده در سند انبار به فاکتور صادر شده تا زمان تایید فاکتور.
امکان صدور حواله فروش بر اساس فاکتور فروش کالا صادره.
امکان رزرو کردن کالای قابل فروش در انبار و کنترل موجودی در زمان رزرو کردن و لغو رزرو کردن.
امکان صدور فاکتور فروش خدمات.
امکان کپی از پیش فاکتور و فاکتور فروش.
امکان ردگیری اطلاعات هر سند در اسناد معطوف.
امکان تعریف فیلدهای اختصاصی برای فاکتور فروش و قرارداد فروش.
امکان استفاده از اسناد مانده دار یک دوره مالی در دوره های مالی بعد.
امکان کنترل عدم صدور اسناد فروش برای مشتریانی که غیر قابل معامله هستند. (ممنوع المعامله یا لیست سیاه).
امکان انجام فروش ارزی بصورت یکپارچه با سایر ماژول‌های مرتبط.
امکان نگهداری اطلاعات مقداری کلیه سفارشات و قراردادهای تولید و ارائه خدمات و فروش کالا و برنامه ریزی فروش.
کنترل و اعلام لحظه‌ای موجودی کالای آماده فروش و همچنین موجودی کالای آماده برای فروش و تعهدات انجام نشده به صورت اتوماتیک.
امکان تعریف مسیرهای گردش متنوع برای کلیه اسناد فروش با قابلیت نمایش کارتابلی.
امکان صدور اعلان، ایمیل و پیامک در زمان انتقال اسناد به کارتابل کاربران.
امکان مشاهده سابقه گردش اسناد با انتخاب هر سند.
امکان اعمال کسورات،اضافه هزینه های فروش و مالیات بر ارزش افزوده در کلیه اسناد فروش.
امکان ایجاد اضافه هزینه و کسورات برای هر ردیف کالا به صورت مجزا.
امکان تسهیم اضافه هزینه و کسورات فروش بر روی اقلام فاکتور فروش و تاثیر آن در سند حسابداری.
امکان انتخاب بارنامه در فاکتور فروش و انتقال آن به اضافه هزینه های فاکتور درصورت وجود.
امکان انتخاب روش‌های دریافت از پیش تعریف شده در فاکتور فروش و یا تعیین روش‌های دریافت اختصاصی برای هر فاکتور و تعیین راس واقعی و مجاز دریافت برای هر فاکتور و مقایسه آنها.
امکان صدور درخواست دریافت خودکار کل یا بخشی از مبلغ فاکتور طی تاریخ‌های مختلف در ماژول خزانه داری.
امکان فراخوانی اقلام دریافتی‌های فاکتور خرید و فاکتور برگشتی بصورت مستقیم در اسناد ماژول خزانه داری.
امکان تعریف شرح آرتیکل و سایر تنظیمات مورد نیاز حسابداری برای صدور سند حسابداری خودکار.
امکان صدور خودکار سند حسابداری به صورت انفرادی یا گروهی و انتقال به ماژول حسابداری مالی (در صورت وجود ماژول حسابداری)
امکان استخراج وضعیت فاکتورهای تسویه شده و تسویه نشده و راس پرداخت برای هر مشتری یا هر دسته مشتری.
امکان مشاهده کل وضعیت دریافت و پرداخت مشتری بصورت لحظه­ای و یکپارچه با ماژول‌های حسابداری مالی، خزانه داری و زنجیره تامین.

گزارش پیش فاکتور فروش و اقلام آنها.
گزارش قراردادهای فروش و اقلام آنها.
گزارش سفارشات فروش و اقلام آنها.
گزارش درخواستهای تحویل فروش و اقلام آنها.
گزارش فاکتورهای فروش و اقلام آنها.
گزارش اضافه هزینه و کسورات فاکتورها.
گزارش مجوزهای برگشت از فروش و اقلام آنها.
گزارش حواله های فروش، رسیدهای برگشت از فروش و اقلام آنها.
گزارش فروش محصولات.
گزارش فروش به مشتریان.
گزارش فروش دوره ای محصولات.
گزارش فروش دوره ای به مشتریان.
گزارش فروش تفکیکی.
گزارش فروش محصولات به تفکیک شماره سریال.
گزارش فروش محصولات به تفکیک واحد شمارش.
گزارش بدهی مشتریان.
کارت حساب مشتری.
گزارشات استاندارد دوره ای مورد نیاز وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی دارایی.

محصولات

اطلاعات تماس

  • آدرس دفترمرکزی:اصفهان، بلوار بوستان ملت، نبش کوچه  باغ به، پلاک 136، طبقه سوم
  • آدرس دفتر تهران:خیابان سهروردی شمالی،خیابان خرمشهر، پلاک 38  طبقه چهارم واحد شمالی و جنوبی
  • 031-36282741-2
  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خبرنامه بهکو

تمامی حقوق برای شرکت بهکو محفوظ است.