سبد کامل محصولات

نرم افزار مدیریت منابع سازمان بهکو شامل شش سامانه و بیش از 25 ماژول می باشد که به مرور زمان ماژولهای جدید دیگری نیز به آنها افزوده می شود. این ماژولها حجم بالایی از فرآیندهای سازمان را پوشش می دهند و فرصتی برای مشتریان خود به وجود می آورد که یکپارچگی را در کلیه سطوح فرآیندی برقرار نموده و از به کارگیری نرم افزارهای متفرقه و جزیره ای اجتناب نمایند. سبد محصول کامل و جامع باعث ایجاد اطمینان برای مشتریانی خواهد بود که در اولین گام قصد خرید کل ماژولها را نداشته و در طول زمان و در فازهای مختلف قصد تکمیل سبد خرید خود را دارند و نگرانی نقص سبد محصول در آینده را از بین خواهد برد.