متدولوژی استقرار ERP بهکو

استقرارERP

با توجه به جایگاه، ابعاد و گستردگی استقرار پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)، بی شک اجرای چنین پروژه هایی در سازمان ها مستلزم به کارگیری متدولوژی استاندارد، جامع، کاربردی و آزموده شده ای جهت تضمین موفقیت و کاهش ریسک های آن می باشد. در همین راستا، شرکت بهکو با تکیه بر تجربیات به دست آمده در متدولوژی های معتبر بین المللی و بهره گیری از تجربیات خود در پروژه های متعدد داخلی اقدام به تدوین متدولوژی استقرار بومی سازی شده ای به عنوان نقشه راه اجرای کلیه فعالیت های پروژه راهکار برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) خود نموده است.
کلیه فازها در قالب چرخه عمر مدیریت پروژه (Project Management Life Cycle) در پنج گروه فرایندی آماده سازی، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و کنترل کیفیت و خاتمه پروژه، برگرفته از استاندارد PMBOK و تحت نظارت سازمان پروژه، مدیریت و راهبری می گردند. به کارگیری صحیح این متدولوژی و در نظر گرفتن عوامل شکست و موفقیت پروژه به خصوص عامل مهندسی تغییر می­تواند موفقیت و دستیابی به اهداف پروه را تضمین نماید.

خدمات شرکت بهکو,

این متدولوژی شامل شش فاز زیر است:
  • آماده ­سازی و برنامه ریزی پروژه
  • طراحی و بهبود فرایندهای کسب و کار
  • جمع آوری، تبدیل و انتقال اطلاعات پایه
  • آزمون راهکارERP
  • آموزش نرم افزار به کاربران
  • انتقال به محیط واقعی و تثبیت نرم افزار
 
 آماده سازی و برنامه ریزی پروژه
با توجه به پیچیدگی پروژه استقرار راهکار برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)، آماده سازی و برنامه ریزی اجرای پروژه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در این فاز، مقدمات اجرای پروژه فراهم و اطلاعات اولیه پروژه در قالب مستندی تحت عنوان منشور پروژه در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت و با تایید آن شروع پروژه رسمیت پیدا خواهد کرد. این مستند شرحی خلاصه و کلی از پروژه و اهداف آن را به ذینفعان ارائه می دهد. پس از تائید منشور پروژه، برنامه مدیریت پروژه شامل سازماندهی منابع پروژه و تعیین نقش ها و مسئولیت های تیم پروژه، تعیین محدوده و الزامات پروژه، ساختار شکست کار، برنامه زمانبندی اجرای پروژه، برنامه مدیریت ریسک و ارتباطات پروژه، زمانبندی و چگونگی ارائه گزارشات پیشرفت پروژه، و شاخص های کنترلی جهت مدیریت صحیح پروژه و استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه های استقرار، تعیین و ضمن برگزاری جلسات تعاملی بین طرفین و ذینفعان پروژه بازبینی و بروزرسانی های برنامه و کنترل یکپارچه تغییرات توسط سازمان پروژه به عمل میآید.

 طراحی و بهبود فرآیندهای کسب و کار
از آنجا که  قبل از پیاده­ سازی نرم­ افزارهای مدیریت منابع سازمان، نیاز به بهبود فرایندهای کسب­ و­کار (BPI) و در مواردی مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR) می باشد، در متدولوژی استقرار بهکو نیز دومین فاز اجرایی، مهندسی فرایندها می­ باشد. در این فاز، کارشناسان استقرار شرکت بهکو، به کمک مشتری از وضعیت جاری فرایندهای کسب ­وکار مطلع شده و شکاف بین فرآیندهای جاری با فرایندهای استاندارد در حیطه امکانات نرم­ افزار شناسایی شده و پیشنهاد بهبود فرایندهامتناسب با امکانات ماژول مربوطه به صاحبان فرایند داده می­شود. در حوزه هایی که فرآیندی تدوین نشده نیز شرکت بهکو به کمک کارفرما نسبت به طراحی آنها اقدام می نماید.در این فاز، شاخص های ارزیابی فرایندهای جاری به عنوان معیاری برای اندازه گیری و سنجش بهبود فرایندها مشخص می گردد.

جمع آوری، تبدیل و انتقال اطلاعات پایه
یکی از مهم ترین مراحل استقرار نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان، جمع آوری، تبدیل و انتقال اطلاعات پایه و عملیاتی(که در برخی موارد از نرم افزارهای قدیمی قابل تبدیل می باشد) جهت بهره بردای از نرم افزار می باشد. در این فاز، ساختار اطلاعاتی و استانداردهای مورد نیاز برای انتقال اطلاعات موجود توسط سازمان پروژه مجری در اختیار مشتری قرار داده می شود و پس از تحلیل کیفیت اطلاعات جمع آوری شده و انجام اصلاحات مورد نیاز و تطبیق ساختار اطلاعات با راه حلERP، انتقال اطلاعات به کمک ابزارهای نرم افزاری که توسط این شرکت بدین منظور طراحی گردیده است به صورت خودکار در پایگاه داده انجام می گیرد. با توجه به اهمیت به روز بودن داده ها و اطلاعات عملیاتی، فرایند انتقال قبل از راه اندازی نهایی و انتقال به محیط واقعی، انجام می گردد.
 
آزمون راهکارERP
با توجه به اهمیت اعتبار سنجی پیکربندی نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان در قالب فرایندهای جدید، پس از انجام فاز بهبود فرایندهای کسب و کار و انتقال اطلاعات پایه، فرایند آزمون راهکارهای جدید شامل آزمون منفرد هر ماژول، آزمون یکپارچگی ماژولها با یکدیگر، آزمون سطوح دسترسیکاربران و آزمون سیستمی کسب و کار (CRP) با سناریوها و الزامات از پیش تعیین شده برای هر آزمون با مشارکت صاحبان فرایند و کاربران کلیدی انجام و پس از تائید سازمان پروژه، مقدمات آموزش نهایی کاربران و انتقال به محیط واقعی فراهم می گردد.
 
آموزش نرم افزار به کاربران
با توجه به اهمیت نقش نیروی انسانی در پیشبرد و استقرار موفقیت آمیز پروژه، برنامه آموزش کاربران در سطوح مختلف، در چارچوب کارگاه های آموزشی و بر اساس سرفصل های معین برگزار شده و گواهینامه های آموزشی در سه سطح گواهینامه کاربر کلیدی، گواهینامه کاربر ارشد و گواهینامه کاربر، پس از برگزاری آزمون صادر می گردد. پس از استقرار کامل نرم افزار و بنا به نیاز سازمان، کارگاه های بازآموزی با هدف توسعه توانمندی های سازمان در به کارگیری نرم فزار نیز برگزار می گردد.

انتقال به محیط واقعی (Go Live) و تثبیت نرم افزار
فرایند انتقال به محیط واقعی، زمینه بهره برداری نهایی از نرم افزار و مهاجرت کامل از سیستم قدیم به سیستم جدید را فراهم می کند. در این فاز، پس از پیکربندی نهایی نرم افزار و انتقال و بروز رسانی اطلاعات عملیاتی و جاری، کاربران آموزش دیده شروع به استفاده و بهره برداری از نرم افزار نموده و همزمان با تثبیت نرم افزار جدید، عملیات مراقبت توسط کارشناسان استقرار شرکت بهکو انجام و با برنامه ریزی صحیح و مدیریت تغییرات، بستر مناسبی جهت انتقال به محیط جدید و بهره برداری کامل از نرم افزار، با کمترین ریسک ممکن انجام می گیرد. بهبود مستمر سیستم بر اساس پیشنهادات دریافتی از کاربران از جمله خروجی های مهم این فاز می باشد.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفترمرکزی:اصفهان، خیابان سهروردی، ساختمان کاژه، طبقه ششم

تلفن: ۳۷۷۸۱۴۱۵-۰۳۱ و ۳۷۷۸۴۸۴۹-۰۳۱

  • آدرس دفتر تهران:  بلوار نلسون ماندلا(جردن)، خیابان عاطفی شرقی، پلاک ۲۸، طبقه دوم، واحدهای ۴ و ۶

 تلفن: ۲۲۶۶۳۵۳۹-۰۲۱ و تلفکس: ۲۲۶۶۸۱۹۴-۰۲۱

  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خبرنامه بهکو

تمامی حقوق برای شرکت بهکو محفوظ است.