نرم افزار ارزیابی کارکنان

arzyabi karkonan

ارزيابي عملكرد در تسهيل اثربخشي سازماني يك وظيفه مهم مديريت منابع انساني تلقي مي‌شود. در سالهاي اخير به نقش ارزشيابي عملكرد توجه زيادي معطوف شده است. يك سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد مي‌‌تواند انبوهي از مزيت‌ها را براي سازمان‌ها و كاركنان آنها ارزاني دارد. از دستاوردهای این سیستم می توان به: ارزشيابي عملكرد فردي بر حسب نيازهاي سازماني، فراهم آمدن بازخورد عملكردي مشخص براي بهبود عملكرد كاركنان، تعیین الزامات كارآموزي كارمند، فراهم آمدن و تسهیل زمينه توسعه كاركنان، ایجاد ارتباط نزدیک بين نتيجه‌گيري پرسنلي و عملكرد آنها، افزایش انگيزش و بهره‌وري كاركنان و  تخصيص پاداش و ارتقاي شغلي افراد اشاره نمود. سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بهکو از طریق ماژول ارزیابی کارکنان و بصورت یکپارچه با ماژولهای پرسنلی و حقوق و دستمزد امکان بررسی رفتار کارکنان، ارزیابی عملکرد انها و بررسی نتایج آن را مهیا می سازد.

تعریف سمتهای سازمانی.
تعریف محورهای ارزیابی و سقف امتیاز پیش فرض شاخص‌های زیر مجموعه.
تعریف شاخص های ارزیابی و ایجاد ارتباط با محورهای ارزیابی.
گروه بندی شاخص‌ها.
تعریف دوره های ارزیابی (ماهیانه، فصلی، شش ماهه، سالانه)
تعریف فرمهای خودارزیابی به تفکیک سمت‌های سازمانی و اضافه کردن شاخص‌های ارزیابی به فرم‌ها با امکان تعیین سقف امتیاز، حداقل و حداکثر انتظار سازمان، وزن شاخص، واحد سنجش.
تعریف فرم‌های ارزیابی کارکنان(توسط مدیر) به تفکیک سمت‌های سازمانی و اضافه کردن شاخص‌های ارزیابی به فرم‌ها با امکان تعیین سقف امتیاز، حداقل و حداکثر انتظار سازمان، وزن شاخص، واحد سنجش.
تعریف فرم‌های ارزیابی 360 درجه (شامل خود ارزیابی، ارزیابی توسط مدیر، ارزیابی توسط همکار، ارزیابی توسط کارمند زیرمجموعه و ارزیابی توسط مشتری).
امکان دریافت امتیاز یک شاخص از یک فرم ارزیابی مجزا.
انواع ایجاد فرم‌های ارزیابی چند بعدی(مرکب) به دلخواه شامل خودارزیابی، مدیر، همکار، زیردست، مشتری.
ارسال فرم‌های ارزیابی در کارتابل مدیران و کارکنان در هر دوره‌ارزیابی.
امکان استفاده از مقادیر شاخص‌های فرزند برای شاخص‌های پدر.
امکان تعریف انواع وقایع مثبت و منفی.
امکان تخصیص انواع وقایع به سمت‌های سازمانی و درج امتیاز برای هر سمت/ واقعه.
امکان ثبت واقعه برای کارکنان شامل نوع واقعه (مثبت/منفی)، شرح واقعه، زمان، اقدام پیشنهادی متقابل مدیر، اقدام پیشنهادی متقابل تأیید کننده).
امکان انتقال امتیازهای مثبت و منفی رویدادها در هر دوره ارزیابی به فرم‌های ارزیابی به پارامترهای حقوق و مزایا در ماژول حقوق و دستمزد.
امکان انتقال امتیازهای مثبت و منفی رویدادها در هر دوره ارزیابی به پارامترهای حقوق و مزایا در ماژول حقوق و دستمزد.
امکان تعیین پاداش ماهیانه بر مبنای نتایج ارزیابی دوره‌ای.
تعیین ارزیابی شوندگان، ارزیابی کنندگان و تأیید کنندگان فرمهای ارزیابی.
امکان ایجاد تأیید کننده برای فرم‌های ارزیابی و فرم‌های ثبت رویدادهای مثبت و منفی کارکنان.
امکان ثبت اعتراضات کارکنان نسبت به نتایج ارزیابی.
امکان تعریف کمیته رسیدگی به اعتراضات ارزیابی کارکنان.
امکان بررسی فرم های ارزیابی کارکنان معترض و تغییر امتیازات توسط کمیته رسیدگی به شکایات.
امکان ارتباط یکپارچه با ماژول پیشنهادات به منظور محاسبه امتیاز پیشنهادات کارکنان.

گزارش ارزیابی‌های دوره کارکنان
گزارش کارمند نمونه در هر یک از محورهای ارزیابی
گزارش کارمندانی که امتیازات پایین تر از حد انتظار سازمان را کسب نموده اند
گزارش کارمندانی که امتیازات بالاتر از حد انتظار سازمان را کسب نموده اند.
گزارش اعتراضات کارمندان از ارزیابی ها
گزارش وقایع مثبت و منفی بصورت فردی و گروهی
گزارش روند تغییرات امتیازات یک کارمند در یک دوره زمانی که شامل چندین ارزیابی بوده است.
گزارش روند تغییرات امتیازات یک واحد سازمانی در یک دوره زمانی که شامل چندین ارزیابی بوده است.

محصولات

اطلاعات تماس

  • آدرس دفترمرکزی:اصفهان، خیابان سهروردی، ساختمان کاژه، طبقه ششم

تلفن: ۳۷۷۸۱۴۱۵-۰۳۱ و ۳۷۷۸۴۸۴۹-۰۳۱

  • آدرس دفتر تهران:  بلوار نلسون ماندلا(جردن)، خیابان عاطفی شرقی، پلاک ۲۸، طبقه دوم، واحدهای ۴ و ۶

 تلفن: ۲۲۶۶۳۵۳۹-۰۲۱ و تلفکس: ۲۲۶۶۸۱۹۴-۰۲۱

  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خبرنامه بهکو

تمامی حقوق برای شرکت بهکو محفوظ است.